Általános szerződési feltételek

1. MEGHATÁROZÓ ELEMEK
Az általános szerződési feltételek (ÁSZF) a javak és szolgáltatások valamennyi eladására alkalmazandóak, amit a PICK UP KFT. valósít meg a https://hu.pick-up.ro webshopon keresztül a Vevő részére és csak mindkét fél írásos beleegyezésével lehet módosítani.
A kifejezések jelentése a következő:
Vevő - személy, cég, vállalat vagy egyéb jogi entitás, amely Rendelést ad le.
Eladó - a PICK UP KFT., székhelye: SC Pick Up SRL, 547367 KORONKA, 397/H/6 sz., cégjegyzékszám: J26/1925/2004, adószám (CUI): RO16941262.
Javak és Szolgáltatáso - bármely termék vagy szolgáltatás, beleértve a Rendelésben említett dokumentumokat és szolgáltatásokat is, amelyeket az Eladó fog leszállítani, nyújtani a Vevőnek.
Rendelés -  egy elektronikus dokumentum, amely mint kommunikációs forma áll az Eladó és a Vevő között, amely révén az Eladó egyetért azzal, hogy leszállítsa a Javakat és Szolgáltatásokat, a Vevő pedig egyetért azzal, hogy elfogadja és kifizesse ezeket a Javakat és Szolgáltatásokat.
Szerződés - az Eladó által visszaigazolt, megerősített Rendelés.
 
2. SZERZŐDÉSES DOKUMENTUMOK
Azáltal, hogy az említett honlapon elektronikus módon vagy telefonon keresztül rendelést ad fel, a Vevő egyetért a kommunikálási formával (telefonon vagy e-mailben), amely segítségével az Eladó lebonyolítja ügyleteit.
A Rendelés összetevő dokumentumai, fontosságuk sorrendjében:
a. a Rendelés (a szállítási és számlázási adatokra vonatkozó világos bejegyzésekkel együtt) és a Rendelés sajátos feltételei;
b. a Vevő specifikációi (ha esete fennáll);
c. az Általános Szerződési Feltételek;
Ha az Eladó visszaigazolja a rendelést, ez a Rendelés feltételeinek teljes elfogadását vonja maga után. A rendelés akkor számít az Eladó által véglegesítettnek, amikor az Eladó visszaigazolja azt a Vevő részére, szóban (telefonon) vagy elektronikusan (e-mailben), utóbbi nem kell visszaigazolja, hogy azt megkapta. Az Eladó a meg nem erősített, vissza nem igazolt rendelést egyáltalán nem tekinti Szerződés értékűnek.
A jelen Szerződés hatálya akkor kezdődik, amikor az Eladó visszaigazolja a Rendelést. A visszaigazolás, megerősítés  telefonon vagy e-mailben történik. Az eladásra vonatkozó Általános szerződési feltételek képezik az így megkötött Szerződés alapját, amelyet kiegészít az Eladó által kiállított Garancialevél (jótállási nyilatkozat). 
 
3. AZ ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK KIBŐVÍTÉSE
a. Az Eladó arra fogja használni szakmai és műszaki ismereteit, hogy megvalósítsa a Szerződésben kitűzött eredményt és azokat a Javakat és Szolgáltatásokat fogja szállítani, nyújtani, amelyek teljesítik a Vevő igényeit, szükségleteit és specifikációit;
b. Az Eladó honlapján található információk tájékoztató jellegűek és az Eladó előzetes értesítés nélkül módosíthatja azokat. Továbbá, a rendelkezésre álló hely és az információ inherenciája, összefüggő jellege miatt, a termékek leírása hiányos is lehet, ám az Eladó igyekszik a legrelevánsabb információkat közölni, hogy a termék felhasználása elérje azokat a paramétereket, amelyek érdekében meg lett vásárolva;
c. A pick-up.ro webshoppal a „Kapcsolat” szakaszban leírt címeken lehet kommunikálni, véleményeket kifejezni a termékekkel kapcsolatban. El lesznek távolítva a honlapról vagy mellőzve lesznek az olyan vélemények vagy megszólítások, amelyek sértő, oda nem illő nyelvezetet használnak. Az Eladó szabadon felhasználhatja a kapott információkat, anélkül, hogy ezt meg kellene indokolnia.
 
4. ENGEDMÉNYEZÉS ÉS ALVÁLLALKOZÓK
Az Eladó harmadik félnek engedményezheti és/vagy adhatja alvállalkozásba a rendelés teljesítéséhez tartozó szolgáltatásokat, a Vevő tájékoztatásával, de nem kell megszereznie a Vevő beleegyezését. Az Eladó minden esetben felel a Vevő előtt az összes szerződéses kötelezettség vonatkozásában.
 
5. A SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOG 
A Vevő elismeri a szellemi tulajdonjogot és a Vevőtől kapott tájékoztatásokat nem fogja feltárni harmadik félnek és nem is közli azokat (interneten vagy a médiában).
Továbbá, a honlap neve és grafikai jelei a PICK UP KFT. tulajdonát képező védjegyek és a tulajdonos írásos jóváhagyása nélkül nem szabad azokat átvenni, lemásolni vagy használni.
A pick-up.ro honlap tartalma: képek, szövegek, parancsfájlok, szoftver, védjegyek – teljes mértékben a PICK UP KFT.. és beszállítóinak a tulajdonát képezik és a szerzői jogokról és járulékos jogokról szóló törvény, valamint a szellemi és ipari tulajdonjogról szóló törvények védelmét élvezi. A fentebb felsoroltak közül bármely elem felhasználását a PICK UP KFT.  jóváhagyása nélkül a hatályos törvények büntetik.
A PICK UP KFT. jóváhagyhatja a Felhasználónak/Ügyfélnek, hogy az írásban rögzített formában használhassa a honlapnak egy bizonyos tartalmát. Ez a jóváhagyás szigorúan csak a meghatározott tartalomra/tartalmakra érvényes, az egyezményben kijelölt időszakra és csak annak a személynek/személyeknek a részére, akinek/akiknek engedélyezve lett ezen tartalmak felhasználása, és nem szabad a pick-up.ro honlap egyéb tartalmait használni.
A pick-up.ro weboldalon megjelenő védjegyek használata nem jelenti az illető vállalatok reklámozását. Pick-up.ro nem vállal felelősséget és nem hibáztatható a honlap tartalmának használatából eredő károkért.
 
6. TITOKTARTÁS – NYILVÁNOSSÁG
A Vevő által az Eladóhoz eljuttatott bármiféle információ az Eladó tulajdona marad. Ezeket csak a szerződés végrehajtása érdekében szabad felhasználni és csak a vevő írásos beleegyezésével szabad közzétenni, miután az eladó titoktartást vállalt. Az Eladó előzetes, írásos beleegyezése nélkül a Vevő nem tehet semmiféle nyilvános kijelentést, hírverést, sajtóközleményt vagy egyéb felfedéseket harmadik felek részére.
A PICK UP KFT. gondoskodik a továbbított információk bizalmasságáról és biztonságáról. Az ügyfelek adatait nem használhatják mások és nem is lesznek átadva harmadik feleknek. Ha ezen a honlapon keresztül ön információkat vagy anyagokat juttat el, ezáltal az Eladónak korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférést nyújt ezekhez, a használat, reprodukció, megjelenítés, módosítás, továbbítás és terjesztés jogát.
A PICK UP KFT. a továbbított információk vonatkozásában nem képezi kötelezettségek alanyát, ha a hatályos jogszabályok nem tartalmaznak egyéb ez irányú rendelkezéseket. A személyes adatok védelméről szóló törvényi feltételek értelmében, az Eladó engedély nélkül nem fog felfedni a Vevőre vonatkozó semmiféle információt. Az ön kifejezett és egyértelmű beleegyezésével és csupán a hatályos törvények keretein belül, annak érdekében, hogy új termékeket/ szolgáltatásokat nyújthassunk önnek, megtörténhet, hogy ilyen információkat átadjunk harmadik feleknek (például marketing-szolgáltatóknak, egyéb szolgáltatóknak; állami vagy kormányzati ügynökségeknek, biztosítótársaságoknak, amikor a törvény ezt előírja; egyéb olyan vállalatoknak, amelyekkel közös programokat fejleszthetünk termékeink és szolgáltatásaink piaci felkínálásához).
 
7. SZÁMLÁZÁS – FIZETÉS
A Szerződés tartalmazza az árat, a fizetési módozatot és határidőt. Az Eladó számlát fog kiállítani a Vevő részére a szállított/nyújtott Javakra és Szolgáltatásokra, a Vevő pedig köteles rendelkezésre bocsátani a számla kiállításához szükséges összes információt, a hatályos törvények szerint.
 
8. KOCKÁZATOK ÉS FELELŐSSÉGEK
a. Szállítás – az Eladó vállalja, hogy door-to-door futárcéggel küldi a Javakat és Szolgáltatásokat a Vevőnek.
b. Fuvarozás – Csomagolás. Kivéve, ha az Eladó és a Vevő másképp egyeznek meg, az Eladó mentesül a Javakkal és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatok és felelősségek alól, amikor átadja ezeket a belföldi futárcégnek, amellyel az Eladó együttműködik vagy pedig amikor átadja a Vevő képviselőjének. Az Eladó gondoskodik a Javak és Szolgáltatások megfelelő csomagolásáról és a kísérő dokumentumok elküldéséről. Az Eladó Románia területére szállíttatja a Javakat és Szolgáltatásokat.
 
9. ELFOGADÁS
A Javak és Szolgáltatások akkor számítanak elfogadottaknak, ha megfelelnek a Rendelésben szereplő műszaki termékjellemzőknek. Abban az esetben, ha a Vevő azt észleli, hogy a szállított Termékek vagy a nyújtott Szolgáltatások műszaki jellemzői nem megfelelőek, akkor az Eladó kötelessége, hogy a Termékeket és Szolgáltatásokat a megfelelőségi színvonalra hozza.
 
10. GARANCIÁK
A https://hu.pick-up.ro honlapon forgalmazott összes termék a hatályos jogszabályoknak és a termelők kereskedelmi politikájának megfelelő szavatossági, garanciális feltételben részesül. A termékek újak, eredeti csomagolásban vannak és az egyes termelők által engedélyezett ellátási forrásokból származnak. A pick-up.ro által eladott és szállított termékek esetén a garancialeveleket közvetlenül a pick-up.ro állítja ki.
A termék garancialevelének hiányát a termék átvételétől számított legtöbb 48 órán belül kell jelezni az info@pick-up.ro címen. Az erre vonatkozó, ennél későbbi panaszokat nem vesszük figyelembe.   
 
11. A TULAJDON ÁTRUHÁZÁSA
A Javak és Szolgáltatások tulajdonjogának átruházása akkor történik, amikor a Vevő fizet a rendelésben szereplő helyen (szállítás alatt értendő a futárnál levő szállítási dokumentum átvételi aláírása vagy pedig, az Eladó személyzete által végzett szállítások esetén, a számla átvételi aláírása).
Futárral történő szállítás esetén az Eladó engedélyezi, hogy a Vevő a futár jelenlétében kinyithassa a csomagokat és leellenőrizhesse a szállított javak épségét, mielőtt aláírná az átvételt.
 
12. FELELŐSSÉG
Az Eladó nem felel az olyan károkért, amelyek a Vevőt vagy bármely harmadik felet érhetik annak nyomán, hogy az Eladó teljesíti a Rendelés szerinti kötelezettségeit és azokért a károkért sem, amelyek a Javak és Szolgáltatások szállítás utáni használatából származnak és főleg nem felel a termékek elvesztéséért.
Az Eladót terheli a felelősség abban az esetben, ha a Rendelés teljesítésébe bevont alvállalkozói és/vagy partnerei  nem teljesítik bármely szerződéses kötelezettséget.
 
13. VIS MAIOR
A felek egyike sem vonható felelősségre szerződéses kötelezettségei nem teljesítése miatt abban az esetben, ha ennek oka a vis maior esemény (előre nem látott kényszerítő körülmény). A vis maior egy előre nem látható, a felek ellenőrzésén kívül álló és elkerülhetetlen esemény.
 
14. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK – JOGHATÓSÁG
A jelen szerződés a román törvényeknek van alávetve. A jelen szerződés értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatban felmerülő esetleges jogviták peren kívüli úton rendeződnek, ha pedig ez nem lesz lehetséges, akkor az illetékes romániai bíróságok fogják megoldani.
 
15. VÉDJEGYEK
A Pick-Up.ro termékek be vannak jegyezve az OSIM-nál (Állami Találmányi és Védjegyhivatalnál), a PICK-UP KFT. jóváhagyása nélkül történő forgalmazást/ viszonteladást a hatályos törvények büntetik!
Továbbá, a PICK-UP KFT. írásos jóváhagyása nélkül tilos a médiaanyagok (képek, szövegek, ismertetések, műszaki leírások stb.) haszn
OSIM
magyar

Rólunk

A Pick Up SRL a kisteherautók, a 4x4 és a terepjárók iránti szenvedélyből született 2004-ben, csupán 2 alkalmazottal. Kezdettől fogva kitűntünk azon autókereskedések közül, amelyek kínálatában hasonló kisteherautók vannak, és amelyekkel elindítottunk egy a mai napig tartó együttműködést.
×