Személyes adatok védelme

A személyes adatok feldolgozásáról és szabad áramlásáról szóló 2001. évi 677. sz. utólag módosított és kiegészített  törvény értelmében, a PICK UP KFT köteles biztonságos körülmények között és csak a megjelölt célok érdekében kezelni az ön által szolgáltatott személyes adatokat.

A „reklám, marketing és nyilvánosság” céljából való feldolgozás regiszteri száma: 31960.

Az adatgyűjtés célja: a felhasználók/ügyfelek tájékoztatása a PICK UP KFT-nél nyitott fiókjukról, a felhasználók/ ügyfelek tájékoztatása kéréseik alakulásáról és helyzetéről, termékeink és szolgáltatásaink kiértékelése, kereskedelmi tevékenységek, a termékek és szolgáltatások népszerűsítése, marketing, nyilvánosság, média, adminisztratív, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az eladások és a vevők viselkedésének nyomon követése és monitorozása.

Azáltal, hogy ön a fiók létrehozására és/vagy ajánlatkérésre vonatkozó adatlapot kitölti, ön kijelenti, hogy feltétel nélkül elfogadja, hogy az ön személyes adatai be legyenek vezetve a SC PICK UP SRL kft. adatbázisába, kifejezett és egyértelmű beleegyezését adja, hogy ezeket a személyes adatokat a PICK UP KFT, kapcsolt vállalkozásai és együttműködő partnerei tárolják, használják és feldolgozzák, területi és/vagy időbeli korlátozás nélkül, annak érdekében, hogy a PICK UP KFT kapcsolt vállalkozásai és együttműködő partnerei olyan tevékenységeket folytassanak, a teljesség igénye nélkül, mint például: kereskedelmi tevékenységek, a termékek és szolgáltatások népszerűsítése, marketing, nyilvánosság, média, adminisztratív, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az eladások és a vevők viselkedésének nyomon követése és monitorozása. Ugyancsak, ön kifejezett és egyértelmű beleegyezését adja, hogy ezeket a személyes adatokat a  PICK UP KFT átadhassa (átengedhesse) mind kapcsolt vállalkozásainak, mind pedig egyéb hazai vagy külföldi entitásoknak.
A jelen Általános Szerződési Feltételek elolvasásával ön tudomásul vette, hogy szavatolva vannak az ön törvényes jogai, éspedig a tájékoztatáshoz való jog, az adatokhoz való hozzáférés joga, a beavatkozási jog, az ellenszegülés joga, annak joga, hogy ne legyen egyéni döntésnek alávetve, az igazságszolgáltatás megkeresésének joga abban az esetben, ha sérülnek a személyes adatok feldolgozásáról és szabad áramlásáról szóló 2001. évi 677. sz. törvény által szavatolt jogai. Ugyanakkor joga van ellenezni az ön adatainak feldolgozását és kérni azok teljes vagy részleges törlését.

A PICK UP KFT. címére (Koronka 397/H/6 szám, 547367, Maros megye) küldött írott, keltezett és aláírt kérés alapján ön ingyen gyakorolhatja a következő jogait:
- évente egyszer annak visszaigazolását, hogy a személyes adatai fel vannak-e dolgozva vagy sem;
- beavatkozzon a közölt adatok vonatkozásában;
- ellenezze az adatok feldolgozását, az adatok sajátos helyzetére vonatkozó megalapozott és jogos okokból;
- kérje az adatok törlését, kivéve a törvényben előírt helyzeteket.
A PICK UP KFT. értesítheti a felhasználókat/ügyfeleket az aktuális ajánlatokról, a havi hírlevélben, küldhet nekik üdvözleteket, ajándék vásárlási utalványokat vagy egyéb speciális üzeneteket.

A PICK UP KFT. nem támogatja a SPAM típusú e-maileket. Bárki olyan felhasználó/ügyfél, aki e-mail címét kifejezett módon megadta a PICK UP KFT. honlapján, kérheti ennek törlését az adatbázisunkból.
Azok az információk, amelyeket ön nekünk szolgáltat, arra a célra lesznek felhasználva, amelyre ön azokat megadta, szolgáltatásaink ügyintézése, támogatása és kiértékelése érdekében, megelőzni a biztonság, a törvény és a szerződéses feltételeink megszegését.

Továbbá, a PICK UP KFT. átadhatja az ön személyes adatait más vállalatoknak, amelyekkel partnerségi kapcsolatban van, de csak a részükről vállalt titoktartási egyezmény alapján, amelyben szavatolják, hogy ezeket az adatokat biztonságban őrzik és hogy ezeknek a személyes információknak a szolgáltatása a hatályos jogszabály szerint történik, éspedig: marketing, fizetési/ banki, telemarketing szolgáltatók vagy másfajta szolgáltatások, egyéb olyan vállalatok, amelyekkel közös programokat dolgozhatunk ki termékeink és szolgáltatásaink piaci ajánlattétele érdekében.

Az ön személyes jellegű információi a törvényes előírások alapján és korlátain belül, határozott kérés nyomán, átadhatók az ügyészségnek, rendőrségnek, bíróságnak és egyéb feljogosított állami szerveknek.

magyar

Rólunk

A Pick Up SRL a kisteherautók, a 4x4 és a terepjárók iránti szenvedélyből született 2004-ben, csupán 2 alkalmazottal. Kezdettől fogva kitűntünk azon autókereskedések közül, amelyek kínálatában hasonló kisteherautók vannak, és amelyekkel elindítottunk egy a mai napig tartó együttműködést.
×